roiloantinhduc.vn
Yếu sinh lý nên uống thuốc gì
Hỏi: Gửi các bác sỹ. Tôi bị yếu sinh lý nhiều năm nay nhưng do điều kiện kinh tế khó khăn, sợ tạo gánh nặng cho vợ,con xin hỏi Yếu sinh lý nên uống thuốc gì