rochurbaniak.com
Nataradźa
Nataradźa został przygotowany na 26 edycję Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Zastało mu przyznane wyróżnienie. Komiks jest wypadkową kilku inspiracji. Mojej wielkiej fascynacji mitami świata, oraz przygody z tańcem Lindy Hop.