rochowska.pl
Zieleń w mieście 2013
Projekt+przygotowany+na+konkurs+%E2%80%9AZiele%C5%84+w+mie%C5%9Bcie+2013%E2%80%99+organizowany+przez+Og%C3%B3lnopolskie+Stowarzyszenie+Tw%C3%B3rc%C3%B3w+Ogrod%C3%B3w+i+Mi%C4%99dzynarodowe+Targi+Pozna%C5%84skie+Gardenia+2013.+Tematem+konkursowym+by%C5%82o+opracowanie+koncepcji+zagospodarowania+publicznych+teren%C3%B3w+zieleni+w+Poznaniu+%26%238211%3B+parku+przyrodniczego.+W+przedstawionej+koncepcji+parku+po%C5%82%C4%85czone+zosta%C5%82y+aspekty+edukacji+przyrodniczej+z+aktywnym+wypoczynkiem.+Cz%C4%99%C5%9B%C4%87+edukacyjna+to+przede+wszystkim+%C5%82%C4%85ka+kwietna+z+domkami+%5B%26hellip%3B%5D