rochowska.pl
Zieleń w mieście 2012
Projekt+przygotowany+na+konkurs+%E2%80%9AZiele%C5%84+w+mie%C5%9Bcie+2012%E2%80%99+organizowany+przez+Og%C3%B3lnopolskie+Stowarzyszenie+Tw%C3%B3rc%C3%B3w+Ogrod%C3%B3w+i+Mi%C4%99dzynarodowe+Targi+Pozna%C5%84skie+Gardenia+2012.+Tematem+konkursowym+by%C5%82o+opracowanie+koncepcji+zagospodarowania+publicznych+teren%C3%B3w+zieleni+w+Poznaniu.+W+przedstawionej+koncepcji+zagospodarowania+terenu+g%C5%82%C3%B3wnym+aspektem+by%C5%82o+wykorzystanie+istniej%C4%85cych+element%C3%B3w+przyrody+i+element%C3%B3w+antropogenicznych+%28zbiornik+retencyjny%2C+ruroci%C4%85g%29+do+stworzenia+sp%C3%B3jnego+projektu+terenu%2C+s%C5%82u%C5%BC%C4%85cego+%5B%26hellip%3B%5D