rochowska.pl
Kraków / Park ZabÅ‚ocie
Konkursowy+projekt+Parku+Zab%C5%82ocie+w+Krakowie.+Zagospodarowanie+teren%C3%B3w+dawnej+stacji+kolejowej+Wis%C5%82a%2C+z+uwzgl%C4%99dnieniem+historii+miejsca+oraz+oczekiwa%C5%84+okolicznych+mieszka%C5%84c%C3%B3w%2C+z+inicjatywy+kt%C3%B3rych+powsta%C5%82+pomys%C5%82+zagospodarowania+terenu+pod+og%C3%B3lnodost%C4%99pn%C4%85+ziele%C5%84.%C2%A0Na+terenie+parku+wyznaczono+cztery+podstawowe+strefy+przenikaj%C4%85ce+si%C4%99+p%C5%82ynnie+ze+sob%C4%85.+Znajduje+si%C4%99+tu%C2%A0punkt+gastronomiczny+oraz+obszerna+polana+s%C5%82u%C5%BC%C4%85ca+do+rekreacji+oraz+imprez+i+warsztat%C3%B3w+%5B%26hellip%3B%5D