rnp-f.org
Donald Klilend i radikalna interpretacija analize svet-sistema
Uvod Donald Klilend je američki sociolog sa preko 30 godina istraživačkog i profesorskog iskustva, ali sa malim brojem izdatih radova na temu analize svet-sistema (SSA). Postojeći radovi kao i nacr…