rnp-f.org
Pitanje odgovornosti – Indirektna podrška imperijalizmu levice i desnice u Srbiji
Ne sakrivajte ništa od naroda. Ne kazujte neistine. Ukažite na laži koje im se govore. Ne maskirajte poteškoće, greške, propuste. Ne tražite lake pobede. – Amilcar Cabral * Nakon amer…