rnp-f.org
Lider palestinskih komunista prebačen u samicu!
Generalni sekretar Narodnog fronta za oslobođenje Palestine (PFLP) Ahmed Sadat, prebačen je u samicu, u zatvoru Rimon, nakon što je otpočeo štrajk glađu. (( )) Sadat je prebačen u samicu po kazni, …