rnp-f.org
Teorija nejednake razmene i nevidljivi imperijalizam
Ako zastupnici slobodne trgovine ne mogu da shvate kako jedna zemlja može da se obogati na račun druge, ne trebamo se čuditi, jer ta ista gospoda odbijaju da shvate kako unutar jedne zemlje, jedna …