rnp-f.org
Borbeni 8. mart u Istanbulu
Berna Jilmaz i Čidem Jakši, imena su dve militantkinje DHKC-a koje su poginule u napadu na autobus interventne policije u Istanbulu. Berna Jilmaz je 2010. godine učestvovala u protestu prilikom sku…