rnp-f.org
7. Međunarodni simpozijum narodnog jedinstva protiv imperijalističke agresije „Ejup Baš”
NEĆEMO BITI ŽRTVE IMPERIJALIZMA, BIĆEMO NJEGOVI KRVNICI! IMPERIJALIZAM I NAROD: NA KOJEM STE PUTU? UZDIGNIMO ANTIIMPERIJALISTIČKU BORBU JOŠ VIŠE! Živimo u epohi ustanaka i masakara. Imperijalističk…