rnp-f.org
Sirijski sukob, evropski strah i iluzija Korbin
„Borba egipatskih trgovaca i buržoaskih intelektualaca za nezavisnost Egipta objektivno je revolucionarna borba, uprkos buržoaskom poreklu i buržoaskoj pripadnosti vođa egipatskog nacionalnog pokre…