rnp-f.org
Pariz gori: Dobrodošli u doba globalne klasne borbe
Maske su pale, sablje su isukane. Svet se cepa u dva tabora. Jedan tabor sačinjavaju imperijalističke države – članice NATO-a. One su bogate, vojno snažne i izuzetno dobro organizovane. Na svojoj s…