rnp-f.org
Narodni saveti: narod na putu ka vlasti i samoupravljanju
Nekada sinonim za slobodu i izraz narodne volje–reprezentativna demokratija je postala oruđem oligarhije čak i u očima delova liberalnog građanstva i sitne buržoazije. Više od veka su nas učili da …