rnp-f.org
Za Kurdistan postoji samo jedno rešenje – revolucija
Predstavnici AKP-a su, 28. februara, sastavili „očekivanu” zajedničku deklaraciju sa predstavnicima HDP-a u palati Dolambahče. Suština izjave je bio poziv na održavanje konferencije na kojoj bi PKK…