rnp-f.org
Islamizam, levica, imperijalizam i geopolitika
Od 11. septembra naovamo praktično sva antikolonijalna i antiimperijalistička borba je klasifikovana pod kategoriju „terorizam“; o njoj se drugačije ne može ni diskutovati. Kapitulacija zapa…