riraarc.com
6 نوع کشو که سبب تسهیل فعالیت ها در آشپزخانه شما می گردد... - گروه طراحی مهندسی ریرا - طراحی کابینت آشپزخانه ، ساخت و اجراء دکوراسیون داخلی
آیا کشو عضوی معمولی با ساختاری تکراری است؟ خوب، باید گفت خیر! اگر این کشو در آشپزخانه مدرن و امروزی باشد. ۶ نوع کشویی که در زیر به معرفی آن ها می پردازیم می توانند کار کردن در آشپزخانه شما را بسیار تسهیل کنند، حتی شما میتوانید برخی از آنها را در آشپزخانه موجود خود …