riolamwritings.com
Con Đường Bỏ Lại | The Road Not Taken - Robert Frost - Rio Lam
Cuối cùng tôi cũng quyết định dịch hoàn chỉnh bài thơ này của Robert Frost. Tôi đã muốn làm từ lâu, ít nhất là từ đầu năm ngoái. Đợi đến bây giờ bản dịch vẫn dở như vậy, không đạt được cái thần của tác giả. Nhưng tôi chẳng muốn chờ thêm nữa. Hai nẻo đường rẽ lối giữa rừng vàng, Tôi đành đoạn chẳng thể đa mang Thân lữ khách tần ngần đứng mãi Một nẻo đường tôi nhìn xa ngái Cho đến khi mất hút giữa rừng sâu; Δ Cung đường còn lại, cũng chẳng khác gì đâu,