riolamwritings.com
Mùa Hè Năm Ấy - Rio Lam
Photo: Huy Le Tặng bạn của tôi Sự đổi thay Nếu có điều gì đó mà mùa hè 2013 đã cho tôi thấy, chắc chắn đó là sự đổi thay. Tất cả mọi người đều đổi thay. Và mặc dù tôi có buồn ít nhiều đấy, nhưng khi ngẫm lại, tôi thấy sự đổi thay đã được mùa hè 2013 trình bày theo cách đẹp nhất có thể. Và tôi chẳng thể đòi hỏi ông trời điều gì hơn nữa. Chàng trai sắp quay trở về Sài Gòn này, hồi mới về đi cafe với anh, tôi có hơi ngỡ ngàng