riolamwritings.com
Một Người Bình Thường Xây Dựng Thương Hiệu Cá Nhân - Phần 2 - Rio Lam
Như đã nói trong bài trước, trong phần 2 này tôi sẽ nói đến những “tactic” cơ bản nhất để xây đựng thương hiệu cá nhân. Bất kỳ ai cũng đều có thể hoàn thành những việc này. Vậy nên tôi xin phép nhắc lại: đây là series dành cho những người chưa hoặc chỉ mới mon men đến gần con đường định hình thương hiệu, và tự thấy bản thân chưa có điều gì nổi bật. (Ở đây xin rẽ ngang trước khi đi vào bài viết: tại sao phải nhấn mạnh yếu tố “chưa thấy bản thân có điều