riolamwritings.com
Mũi tên và Khúc ca | The Arrow And The Song - Henry Longfellow - Rio Lam
Tôi bắn mũi tên vào không trung Vun vút lao, tôi không nhìn rõ Nơi nào đó ở trên mặt đất Tên đã rơi không tiếng gọi mời Δ Tôi thở khúc hát vào không trung Thoang thoảng tan, tôi không thấu rõ Mắt ai tỏ, tầm nhìn vời vợi Lần theo lời của một khúc ca? Δ Mãi về sau, dưới gốc sồi già Tôi tìm thấy mũi tên không gãy Và khúc hát trọn vẹn trôi chảy Tôi tìm thấy trong tim bạn mình ΔΔΔ I shot an arrow into the air, It fell to earth, I knew…