riolamwritings.com
Đóa Hồng | The Rose - Amanda McBroom - Rio Lam
Trái tim nào sợ tan vỡ Sao nhảy được điệu hoan ca Giấc mơ nào không thức dậy Cơ hội biết nơi đâu là Người kia không trao thân ấy Có lẽ cũng không cho đi Và linh hồn không dám chết Nào đâu biết sống là gì ΔΔΔ It’s the heart afraid of breaking That never learns to dance. It’s the dream afraid of waking That never takes the chance. It’s the one who won’t be taken Who cannot seem to give, And the soul afraid of dyin’ That never learns to live Subscribe This Blog Email Address Maybe…