riolamwritings.com
nghĩ vụn vặt, nghĩ linh tinh, con chữ lộn xộn - Rio Lam
“When you gonna make up your mind Cause things are gonna change so fast All the white horses have gone ahead I tell you that I’ll always want you near You say that things change My dear.” (Winter – Tori Amos) (Photo: Patrick Ng) Nói chung là không thể nào xem Doctor Who mà không nghĩ về vũ trụ và những thứ xa hơn thế. Chúng ta thật là nhỏ bé. Và mọi thứ đôi khi trở nên tầm thường đến lạ kỳ. Những người mình gặp, sponsor, money, fame, popularity, finals, grades, publish, organizations… tại sao những thứ phù phiếm…