riolamwritings.com
Đêm trước tuổi 20 - Rio Lam
(Zi Nguyen) Tháng 01, năm 2011 – trước sinh nhật 20 tuổi một mình. Ở Washington, U.S. Tôi không nhớ ngày tôi đi xa, Đà Nẵng như thế nào. Hoàn toàn không nhớ. Tôi vẫn còn nhớ rõ, ngày bé Amizu của tôi vào Huế học, bắt đầu cuộc sống sinh viên, lần đầu tiên xa nhà, Đà Nẵng đổ mưa. Cơn mưa kèm sấm chớp, hoàn toàn không hề dự báo trước. Trời cứ mưa điên cuồng, như thể bão tố cuồng phong như thế, trong 1 tiếng đồng hồ. Tưởng đã không thể gặp con bé để có