rico.waterblue.biz
Quake Live Open Bata start on 02/24/2009
Quake Liveのオープンβが(北米時間で)今日からはじまるでござる 公式サイト: Quakeと言えば、か…