rhr.org.il
מחלקת צדק חברתי
הרב עדית לב, מנהלת מחלקת צדק חברתי, הרב סיגל אשר, מנהלת מרכז הזכויות בחדרה ועאישה סידאווי, מרכזת קבוצות העצמה במרכז הזכויות בחדרה במסר מיוחד לכבוד יום האישה הבינלאומי, מספרות על הגיבורות האמיתיות ש…