rhaglenni.televault.rocks
Cerdd a chân o Gymru
Bob mis y mae rhyw ddeng miliwn o bobl ledled Prydain yn gweld y rhaglen Gymraeg Gwlad y Gân — y gynulleidfa fwyaf a gafodd unrhyw gyfres o raglenni Cymraeg erioed. Ni bu unrhyw raglen gerddorol ar…