rgra.se
Koordinationslekar för barn under året
Det finns en mängd olika lekar du kan leka med ditt lilla barn för att stimulera och främja barnets utveckling. Motoriken och koordinationen samt uppfattningsförmågan kan tränas genom lek med såpbubblor, klossar, snören och bollar. Ny forskning har visat att barn med bra motorik har bättre inlärningsförmåga än barn med sämre motorik, så genom att