restauralamoto.com
Normatives, reglaments i cartes | Restaura la moto!
Que si un reglament per aquí, que si una normativa per allà ... Que ara trànsit no deixa fer-ho ... Que a mi un amic em va dir que no es podia fer... I pel colmo el municipal em diu que tinc les de perdre! Estigues informat ! Aquí et deixo un recull de normativa per tal que puguis esbrinar per tu mateix si es o no d'aplicació o si t'afecta i en quina forma. En cada un dels aparats, fent un clic al damunt, podràs baixar-te cada un dels documents en PDF. Per cert, si en tens alguna informació que creus que es interessant i no es a la llista, pots fer-me arribar una copia i la compartiré! Reglament general de vehicles | RD 2822/1998 de 23 de desembre. Ordre de 15 de setembre de 2000, amb la que es modifica l'annexo XVIII del Reglament General de Vehicles, aprovat pel RD 2822/1998, de 23 de desembre (BOE núm. 223, de 16 de setembre). Ordre PRE/629/2011, de 22 de març, amb la que es modifiquen els annexos XI i XII del Reglamento General de Vehicles, aprovat pel RD 2822/1998, de 23 de