restauralamoto.com
El micròmetre | Restaura la moto!
Per tal de poder mesurar espessors o gruixos de dimensions molt petites i amb la necessitat de ser mes exacte que un peu de rei, ho has de fer-ho amb un micròmetre, o el que es el mateix, un Palmer. El micròmetre basa el seu funcionament en un torn sobre un eix giratori, anomenat nònius, que s'utilitza per determinar la mesura amb precisió. Aquesta precisió pot anar des de centèsimes de mil·límetre (0,01 mm) fins a micres (0,001 mm). Al igual que et comentava amb el peu de rei, el micròmetre, com a instrument de mesura per a gruixos, es dels mes utilitzats a qualsevol taller. Per exemple, per prendre mesures dels espessors de les pastilles per fulgures de vàlvules. Actualment al mercat en podràs trobar de moltes mides i possibilitats de mesures, essent el mes quotidià o normalitzat, el mil·limètric de 0 a 25mm. Parts del micròmetre. Cares de mesura. Eix mòbil del micròmetre. Palanca de bloqueig de l'eix. Regle de mesurament en mil·límetres. Nònius de lectura en fraccions de