republikacja.evil.pl
Koniec misji Opportunity
Dzisiaj wysłano ostatnie sygnały do łazika Opportunity, milczącego od czerwca 2018 roku.