republikacja.evil.pl
Demonstracja 20 lipca 2018
Czy wiecie, że od wielkich protestów sądowych zakończonych dwoma pokazowymi wetami prezydenta mija właśnie rok? Dniem kulminacyjnym był 20 lipca 2017 roku, gdy wielotysięczny tłum otoczył Sejm, a w…