republikacja.evil.pl
Dziwne życie akwanautów
Osoby, parające się nurkowaniem saturacyjnym, nazywa się czasami “akwanautami”. Ich zawód wymaga doskonałego przygotowania, idealnego zdrowia oraz łatwo przypłacić go utratą zdrowia lub…