republikacja.evil.pl
Przez Głęboki Czas
Jak wysłać zrozumiałą wiadomość w przyszłość odległą o dwadzieścia tysięcy lat?