republikacja.evil.pl
Strefa zmęczenia
W Australii jest wiele długich prostych. Najdłuższa ma sto czterdzieści sześć kilometrów bez żadnego zakrętu.