republikacja.evil.pl
Twierdza Bouda
W tym miesiącu przejedziemy się z Witkiem do czeskiej twierdzy Bouda — części łańcucha umocnień zbudowanych w 1936 r. na granicy czechosłowacko-niemieckiej.