republikacja.evil.pl
Ostatnia i pierwsza audycja
W dniu wybuchu wojny Polskie Radio miało dziesięć nadajników i ponad milion abonentów. Nadająca na falach długich stacja Warszawa I korzystała z nadajnika w Raszynie – najsilniejszego nadajni…