republikacja.evil.pl
Książki o sztuce do wzięcia
Już ponad 200 książek pełnych sztuki, wydanych przez fundację im. Guggenheima, udostępniło na archive.org muzeum imienia tegoż. Dostępne w różnych formatach, przede wszystkim w PDF-ach i ePubach. P…