republikacja.evil.pl
Z perspektywy czasu
Kiedy nie mogę zasnąć, robię różne dziwne rzeczy, na przykład czytam swoje starsze wpisy i roztrząsam ich liczne uchybienia kompozycyjne. Skutkiem ubocznym jest to, że czytając je widzę w nich inne…