republikacja.evil.pl
Gra o wojnie informacyjnej
Z cyklu #dajciemimiliondolarów: gra o wojnie informacyjnej. Tym razem nic fikuśnego, tylko uczciwie, mainstreamowe rzemiosło.