republikacja.evil.pl
Dlaczego ta szyszka pije
Żądam dobrych wiadomości w dzisiejszych czasach, zatem niniejszym takową dostarczam. Dziś ponad 180 krajów zgodnie zakazało przemytu pangolinów, czyli łuskowców.