republikacja.evil.pl
Róbcie rzeczy
Ostatnie zdanie ostatniego rozdziału mojej książki brzmi: “szukaj różnic jakościowych, a nie ilościowych”. Jak widać, choć jest pierwsze od końca, to nadal jest pierwsze z brzegu.…