republikacja.evil.pl
Moja pierwsza manifestacja
Pamiętam moją pierwszą manifestację polityczną, ale nie pamiętam, kiedy nastąpiła. Wydaje mi się, że to była jesień 2006 roku.