renewmag.se
Fem tips som stärker ditt varumärke
Så hur är egentligen ditt varumärke? Vad tycker kunder, kollegor och andra som kommer i kontakt med dig? Ett starkt varumärke är alltid en tillgång, oavsett om du arbetar på ett stort företag eller om du är frilanskonsult. Men hur gör man då? Till att börja med, och nu sparkar vi säkert in öppna dörrar,