renewmag.se
Mia levde med en mytoman
Många av oss har någon gång i livet mött en mytoman utan att vara medvetna om det. l de fall när vi till slut har insett att vi har blivit förda bakom ljuset - vilket brukar ta ett tag- reagerar vi ofta med ett virrvarr av starka känslor - ilska, besvikelse, förundran och kanske till och