renatabernal.com
Echo
Echo, an acrylic painting by Renata Bernal