religionsoraklene.no
Påvirkes pilegrimsferd av turismen?
Turismen har har ført til økt interesse og aktivitet rundt pilegrimsferd, men utfallet av dette samspillet er forskjellig avhengig av hvor man drar.