religionsoraklene.no
Ofret de mennesker i vikingtiden?
Det har tidligere vært en allmenn oppfatning at menneskeoffer var vanlig i Skandinavia under den eldre jernalder, men med et begrenset kildemateriale er vanskelig å forstå fullt ut hvor omfattende …