religionsoraklene.no
Hva sier Koranen om voldsbruk og krigføring?
Det finnes vers i Koranen som omhandler krig, og som omtaler drap og brutale straffer, men hva da med de versene som taler for det motsatte?