religionsoraklene.no
Hva er egentlig særegent ved sjia-islam?
Skillelinjene mellom sunni- og sjia-islam fremheves til stadighet i politiske konflikter i dag, med Saudi-Arabia på den ene siden og Iran på den andre. Men er det egentlig så stor forskjell på de t…